Doc AI przetwarza treści zawarte w dokumentach
na dane wykorzystywane przez systemy informatyczne
Dokumenty szablonowe oraz nieustrukturyzowane
faktury i rachunki
umowy
polisy ubezpieczeniowe
dokumenty celne i transportowe
rachunki i bilanse
dokumenty tożsamości
i inne
POWERED BY
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Aplikacje mobilne
i programy bazodanowe:
programy finansowo-księgowe
systemy ERP
aplikacje bankowe
i inne
Istotnie skrócony
czas pracy
z dokumentem
skuteczna
kontrola jakości
wprowadzanych danych
optymalizacja
zaangażowania
pracowników
znacząco mniejsze
koszty obsługi
dokumentów
Przewaga technologii DocAI
DocAI ekstrapoluje istotne dane z dokumentów bez względu na ich strukturę
Sztuczna inteligencja
i technologia grafu semantycznego automatycznie interpretują
treści i klasyfikują dokumenty
System DocAI oferuje przyjazną formatkę do walidowania poprawności pozyskanych danych przez klienta oraz wiele opcji integracji i eksportu danych do systemów typu ERP, FK, DMS i innych
Zastosowanie DocAI skutkuje oszczędnością czasu o 80% w stosunku do pracy wykonywanej manualnie

Dla kogo?

DocAI to rozwiązanie dla wszystkich organizacji, w których
przetwarzane są duże ilości dokumentów papierowych
Spedycja, logistyka
i transport
Działy rozliczeń
i księgowość
Banki i organizacje
finansowe
Ubezpieczalnie
Opieka
zdrowotna

Przykłady zastosowań

01. KOMPONENT APLIKACJI MOBILNEJ
DLA KLIENTA BANKU
Aplikacja mobilna z funkcją
„fotoprzelew”
Zdjęcie rachunku wykonane
za pomocą funkcji „fotoprzelew”
Dane z faktury zostały
automatycznie zaimportowane
do formularzy aplikacji bankowej
02. NARZĘDZIE DO DIGITALIZACJI FAKTUR
Skan papierowej faktury
Dane z faktury są automatycznie zaimportowane
do formularza programu finansowo-księgowego
03. NARZĘDZIE DO IMPORTU DANYCH
Z DOKUMENTACJI PRZEDSIĘBIORSTW
Skan rachunku zysków i strat
Dane z rachunku ZiS są automatycznie zaimportowane
do formularza programu finansowego
04. NARZĘDZIE DO OBRÓBKI DANYCH
Z POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
Skan papierowej polisy ubezpieczeniowej
Dane z polisy są automatycznie zaimportowane
do formularza programu bazodanowego ubezpieczyciela

Użytkownicy

DocAI jest autorskim systemem firmy Nu Delta, rozwijanym i wdrażanym w partnerstwie z firmą Solwit SA.
© 2019 Solwit SA | Let’s Solve IT - Solwit SA Wszystkie prawa zastrzeżone
realizacja: Studio Brothers